Worship Around the Table – Family Fellowship, Worship Time & Chili Cook-Off

Family fellowship,  special worship time and chili cook-off.